НУ «Чернігівська політехніка»

Магістерські програми

Факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації здійснює підготовку магістрів за такими спеціальностями:

  1. Спеціальність 231 “Соціальна робота”, освітня програма “Соціальна робота”.
  2. Спеціальність 053 “Психологія”, освітня програма “Психологія бізнесу”.