НУ «Чернігівська політехніка»

Бакалаврські програми

Факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації здійснює підготовку:

1) бакалаврів за спеціальностями:

227 Фізична терапія, ерготерапія;

освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»;

017 Фізична культура і спорт;

освітня програма «Фітнес та рекреація»;

231 Соціальна робота;

освітня програма «Соціальна робота»;

057 «Психологія»

освітня програма «Психологія бізнесу та дизайн мислення».