НУ «Чернігівська політехніка»

Магістерські програми

Факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації здійснює підготовку:

Магістрів за спеціальністю 231 «Соціальна робота»;

освітня програма «Соціально-правовий захист»;

освітня програма «Соціальна реабілітація».