НУ «Чернігівська політехніка»

Історія факультету

Історія становлення факультету соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації бере свій початок з 2009 року. Саме тоді спеціальність «Соціальна робота» (сучасна 231 «Соціальна робота») була виділена в окремий факультет. Першим деканом факультету соціальної роботи стала СИЛА Тетяна Іванівна, к. психол. н., доцент.

З 2014 року факультет соціальної роботи є у складі ННІ права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету.

Якщо до 2015 року науково-педагогічні працівники факультету розвивались як науковці, викладачі, волонтери, практики, то з цього часу починають активно займатись проектною діяльністю. Реалізуючи проекти соціальної дії на рівні громади міста Чернігова та всієї області, кафедри факультету отримали досвід співпраці на локальному, регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівні.

В 2016 році рішенням Вченої ради Університету до факультету було передано спеціальність «Фізична реабілітація» (сучасна 027 «Фізична терапія. Ерготерапія»), а факультет змінив назву на сучасну. Так, до складу факультету увійшла кафедра фізичної реабілітації.

З 2018 року факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації (ФСТОР) очолює декан Левицька Надія Сергіївна (Нагорна Надія Сергіївна), к. психол. н., доцент.

З 2019 року на факультеті відкрито освітню програму «Менеджмент креативних індустрій та соціальних інновацій» за спеціальністю 073 «Менеджмент».

В 2020 році розпочалась підготовка здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Фітнес та рекреація», спеціальність 017 «Фізична культура і спорт».

У 2021 році було започатковано освітню програму «Психологія бізнесу та дизайн мислення», спеціальність 057 «Психологія». В 2022 році розпочалась підготовка за другим рівнем вищої освіти (магістерським) за спеціальністю 053 «Психологія».