НУ «Чернігівська політехніка»

Бакалаврські програми

Факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації здійснює підготовку:

1) бакалаврів за спеціальностями:

227 Фізична терапія, ерготерапія;

освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»;

017 Фізична культура і спорт;

освітня програма «Фітнес та рекреація»;

231 Соціальна робота;

освітня програма «Соціально-психологічна допомога населенню»;

освітня програма «Соціально-правовий захист»;

073 Менеджмент;

освітня програма «Менеджмент креативних індустрій та соціальних інновацій»;

  • 057 «Психологія» (започатковано з 2021 р. започатковано спеціальність

освітня програма «Психологія бізнесу та дизайн мислення».