Рижа Олена Сергіївна

Рижа Олена Сергіївна – викладач.

У 2007 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)».

Має 6 наукових статей.

 

 

 

 

 

 

Список наукових статей 2008-2012 рр.

  1. Організація тестового контролю граматичних навичок письма на заняттях з англійської мови в немовному вузі. – Зб.: Матеріали науково-практичного семінару “Формування мовленнєвої компетенції на заняттях з мови”, Чернігів: ЧДІПСТП, 2008. – С.33-41.
  2. Формування комунікативної компетенції в англійському писемному мовленні студентів немовних вищих навчальних закладів у процесі самостійної роботи. Зб.: Матеріалів круглого столу “Самостійна робота як компонент технології навчання”. - Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008. - С.66-75.
  3. Організація навчання студентів вищих немовних закладів освіти англійського мовленнєвого етикету під час самостійної роботи // ВІСНИК Чернігівського державного інституту права, соціальних техноло­гій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст] : щоквартальний науковий збірник. – 2009. – № 1. – Чернігів : ЧДІПСТП, 2009. – 410 с.
  4. Особливості організації самостійної роботи студентів економічного факультету над формуванням лексичних навичок // ВІСНИК Чернігівського державного інституту права, соціальних техноло­гій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст] : щоквартальний науковий збірник. – 2009. – № 4. – Чернігів : ЧДІПСТП, 2009. – С.266-274
  5. Організація контролю рівня сформованості в студентів немовних вузів навичок створення текстів офіційних документів // ВІСНИК Чернігівського державного інституту права, соціальних техноло­гій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст] : щоквартальний науковий збірник. – 2009. – № 4. – Чернігів : ЧДІПСТП, 2009. – С.275-281.
  6. Організаційні засади формування у студентів економічних спеціальностей професійно-орієнтованої компетенції в діалогічному мовленні // ВІСНИК Чернігівського державного інституту права, соціальних техноло­гій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст] : щоквартальний науковий збірник. – 2010. – № 3. – Чернігів : ЧДІПСТП, 2010. – С.322-327.