Демченко Оксана Андріївна

Демченко Оксана Андріївна – викладач.

У 1997 р. закінчила Чернігівсь­кий обласний інститут підвищення кваліфікації та перепідго­товки працівників освіти, за спеціальністю «Філологія. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури.

Працює над ініціативною темою «Вивчення української мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах у контексті розвитку мовної освіти в Україні».

Має 6 наукових статей.

 

Список наукових статей 2008-2012 рр.

  1. Демченко Г.І., Демченко О.А. Соціально-педагогічні проблеми виховання студентської молоді в аспекті соціальної роботи на сучасному етапі розвитку української держави // Проблеми соціальної роботи в аспекті реформування соціальних відносин: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції /За ред.канд.псих.наук, доцента Кривоконь Н.І. та канд.псих наук Сили Т.І. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних техноло­гій та праці, 2008. – С.258-262.
  2. Самостійна робота як компонент технології навчання ділової української мови // ВІСНИК Чернігівського державного інституту права, соціальних техноло­гій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст] : щоквартальний науковий збірник. – 2009. – № 1. – Чернігів : ЧДІПСТП, 2009. – с.369-372.
  3. Тестовий контроль умінь та навичок студентів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) // ВІСНИК Чернігівського державного інституту права, соціальних техноло­гій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст] : щоквартальний науковий збірник. – 2009. – № 4. – Чернігів : ЧДІПСТП, 2009. – с.254-259.
  4. Українська мова (за професійним спрямуванням) як важлива складова формування мовленнєвої компетенції студентів // ВІСНИК Чернігівського державного інституту права, соціальних техноло­гій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст] : щоквартальний науковий збірник. – Чернігів : ЧДІПСТП, 2010. – №3 – с.311-313.
  5. Лінгвістичні та методичні проблеми викладання української мови в немовному вузі // ВІСНИК Чернігівського державного інституту права, соціальних техноло­гій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст] : щоквартальний науковий збірник. – Чернігів : ЧДІПСТП, 2011. – №1 – с.370-374.
  6. Сучасна мовна освіта: стратегії розвитку у вищій школі // Сучасні тенденції розвитку іншомовної освіти у середній та вищій школі: стан, проблеми, перспективи [Текст] : збірник матеріалів науково-практичного семінару / за ред. канд.пед.наук, доцента В.П.Іванишиної – Чернігів : ЧДТУ, 2012. – С.90-93.