Ревко Альона Миколаївна

         Ревко Альона Миколаївна

асистент кафедри соціальної роботи. Працює в навчальному закладі з 2001 року, має вищу економічну освіту. З 2011 року навчається в аспірантурі без відриву від виробництва на кафедрі менеджменту та державного управління Чернігівського державного технологічного університету за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка». Тема дисертації: «Соціальні інновації в організації та оплаті праці на рівні регіональних господарських систем».

Наукові інтереси: вплив соціальних інновацій на розвиток продуктивних сил регіону, соціально-економічні чинники відтворення людського потенціалу регіональних господарських систем.

Має практичний досвід роботиінспектором відділу кадрів Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці.

Викладає дисципліни:

  •  Менеджмент соціальної роботи;
  •  Діловодство в соціальній сфері;
  •  Кадрове діловодство.

Виховна робота: Куратор 317 групи.

Список опублікованих праць

1. Ревко А.М. Заробітна плата як економічна категорія та її вплив на процеси модернізації регіонального господарського комплексу / А.М.Ревко // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 квітня 2012 р. : тези доповідей. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2012. – Т.1 : Технічні та економічні науки. – С. 503-506.

2. Ревко А.М. Вплив рівня заробітної плати на соціально-економічний розвиток регіональних господарських систем / А.М.Ревко // Соціально-економічна політика держави в умовах трансформаційних змін : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 13 березня 2013 р.). – Полтава, 2013. – С.111-113.

3. Ревко А.М. Реальні купівельні можливості заробітної плати населення регіонів / А.М.Ревко // Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади : Міжнародна науково-практична конференція. – Тернопіль, 2013. – у друці.

4. Ревко А.М. Роль заробітної плати у відтворенні людського потенціалу регіональних господарських систем / А.М.Ревко // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція. – Чернігів, 2013. – у друці.

5. Ревко А.М. Економічна сутність заробітної плати як каталізатора розвитку регіональних господарських систем / А.М.Ревко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : серія «Економічні науки». – 2013. - №1. – у друці.