Мульована Любов Іванівна

Мульована Любов Іванівна,

асистент кафедри соціальної роботи

Наукові інтереси: психологія соціальної роботи, методи і технології соціальної роботи з різними групами клієнтів.

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:

 • Профорієнтація та профдобір.
 • Соціальна робота та засоби масової інформації.
 • Медико-соціальні проблеми людей з функціональними обмеженнями.
 • Організація діяльності установ соціальної сфери.
 • Гендерологія в соціальній роботі.
 • Міжнародний досвід соціальної роботи.
 • Соціальні проблеми зайнятості на ринку праці.

Виховна робота: Куратор 217 групи.

 

Список опублікованих праць

 1. Мульована Л.І. Управління персоналом як чинник профілактики синдрому професійного вигорання соціальних працівників // Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні (соціально-правовий, педагогічний та психологічний аспекти): збірник матеріалів науково-практичного семінару / За ред.кандидата психологічних наук Кривоконь Н.І. – Чернігів: КП „Видавництво „Чернігівські обереги”, 2007. – 72 с. – С.39-41.
 2. Мульована Л.І. Психологічні аспекти соціальної роботи // Проблеми соціальної роботи в аспекті реформування соціальних відносин: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / За редакцією кандидата психологічних наук, доцента Кривоконь Н.І. та кандидата психологічних наук Сили Т.І. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2008. – 360 с. – С.71-77.
 3. Мульована Л.І. Психологічні аспекти соціальної роботи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія „Психологія”. Збірник наукових праць. № 807, Харків, 2008. – 414 с. – С.239-243.
 4. Мульована Л.І. Зміст та особливості застосування мотиваційного інтерв’ю в практичній психології // Психологія у суспільстві, що трансформується: матеріали VІ Харківських Міжнародних психологічних читань, присвячених пам’яті О.М.Лактіонова. Квітень 2010 року. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – 572 с. – С.324-328.
 5. Мульована Л.І., Веремієнко С.В. Мотиваційне інтерв’ювання як інноваційний метод психологічного втручання // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний науковий збірник. – 2010. - №1. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – 320 с. - С.194-203.
 6. Лещенко М.Є., Мульована Л.І. Проблема гуманізації навчання в сучасній вищий освіті // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний науковий збірник. – 2010. - №2. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – 366 с. - С.277-290.
 7. Мульована Л.І., Лещенко М.Є. Гуманізація навчання в сучасній вищій школі: проблеми і перспективи // „Розвиток наукових досліджень’ 2010”: Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 22-24 листопада 2010 р.: - Полтава: Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2010. – Т.10. – 140 с. – С.133-137.
 8. Мульована Л.І. Адиктивна поведінка в молодіжному середовищі: причини та шляхи запобігання // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний науковий збірник. – 2010. - № 4. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – 351 с. - С.318-326.
 9. Мульована Л.І. Методи психологічного втручання у соціальній роботі //”Соціальна робота як чинник гуманізації суспільного буття: український та міжнародний досвід”: Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 3-4 грудня 2010 року): Тези доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – 232 с. – С.124-126.
 10. Мульована Л.І. Проблема поширення ВІЛ/СНІДу в молодіжному середовищі //Актуальні проблеми сталого соціального розвитку: погляд молоді [Текст]: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / за редакцією Ємець Н.А., Завацької Л.М., Кичко І.І., Кривоконь Н.І., Сили Т.І. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – 300 с. – С.178-181.
 11. Мульована Л.І. Психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя молоді // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний науковий збірник. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. - № 1. – 383 с. – С.199-209.
 12. Мульована Л.І. Розповсюдження ВІЛ/СНІДу серед молоді як соціально-економічна проблема українського суспільства [Текст]: збірник матеріалів Международной научно-практической конференции «Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества», 20 марта 2012 г. с. 134-136.
 13. Мульована Л.І. Релігійне виховання у контексті пенітенціарного процесу. Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 19-20 квітня 2012 р.): тези доповідей: в 2-х т. Т.2 Гуманітарні науки. – Чернігів: Черніг.держ.технол.ун-т, 2012. – 538 с. – С.388-391.
 14. Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку в Україні. Межвузовская научно-практическая конференция «Интеграция науки и практики социальной работы в посткризисный период». 27 ноября 2012 г.