Левицька Надія Сергіївна

Левицька Надія Сергіївна

Асистент кафедри соціальної роботи.

Аспірантка Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України. Здійснюю наукові пошукання - працюю над кандидатською дисертацією на тему «Особливості економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи)

Наукові інтереси: психологія соціальної роботи, сталий розвиток суспільства, методи соціальної роботи.

 

Викладає навчальні дисципліни:

 •           Теорія соціальної роботи.
 •           Методи й технології соціальної роботи.
 •           Організація досліджень в соціальній роботі.
 •           Методика і організація наукових досліджень в соціальній роботі.
 •           Сталий розвиток суспільства.

Виховна робота: Керівник студентського дебатного клубу «Сталість на радість» з проблем  соціальної роботи та сталого розвитку суспільства, куратор 218 групи.

Список опублікованих праць

 1. ЛевицькаН.С. Проблеми мотивації майбутніх соціальних працівників до роботи за фахом / Левицька Н.С.//Збірник наукових робіт лауреатів  V Всеукраїнського конкурсу наукових робіт серед студентської молоді/ Вид-во, Національної конфедерації профспілок України, Київ, 2009. – Т.1. – с.261-267.
 2. ЛевицькаН.С. Вплив мережі Інтернет на соціалізацію студентської молоді / Левицька Н.С.// Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: Матеріали наукових досліджень учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі олімпіади зі спеціальності «Соціальна педагогіка»/ За ред. А.І. Конончук, С.Р. Хлєбік. – Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2009. – с.37-39.
 3. Сила Т.І., Левицька Н.С. Мережа Інтернет як чинник соціалізації студентської молоді / Сила, Т.І., Левицька Н.С.//ВІСНИК Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці ( серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний науковий збірник. – 2009. – № 2. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. – с.272-280.
 4. Левицька Н.С. „Досвід впровадження проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»”/ Левицька Н.С.// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / за ред. Ємець Н.А., Завацької Л.М., Кичко І.І., Кривоконь Н.І., Сили Т.І. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – с. 226-231.
 5. Левицька Н.С. „Особливості соціально-перцептивної компетенції у працівників соціальної сфери”/ Левицька Н.С.// Збірник наукових праць Інституту Психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т.ХІІІ, част. 1. – К., 2011. – с. 251- 257.
 6. Левицька Н.С. «До проблеми стандартизації послуг, що надаються учням з функціональними обмеженнями»/ Левицька Н.С.// Студентський науковий часопис. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – с. 62-66.
 7. Левицька Н.С. „Дослідження економічної соціалізації особистості в зарубіжній та вітчизняній літературі”/ Левицька Н.С.// Збірник наукових праць Інституту Психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т.ХІІІ, част. 3. – К., 2011. – с. 226-233.
 8. Левицька Н.С. «Економічна соціалізованість фахівців соціальної сфери як чинник сталого розвитку суспільства»// Левицька Н.С.// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів, 2 листопада 2011р.) / за ред. С.М. Шкарлета, Н.А. Ємець, Л.М. Завацької, І.І.Кичко, Н.І. Кривоконь, Т.І. Сили. – Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2012. – С. 227-230.
 9. Левицька Н.С. „Економічна соціалізація майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах формування сталого суспільства ”/ Левицька Н.С.// Збірник наукових праць Інституту Психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. – готується до друку
 10. Левицька Н.С. «Концептуальні основи сталого розвитку суспільства»/ Левицька Н.С.// Тези доповідей: в 2х т. Т.2 Гуманітарні науки. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т. 2012. – С. 440 – 444.
 11. Левицька Н.С. «Афективно-мотиваційні чинники професіоналізації майбутніх фахівців соціальної сфери» / Левицька Н.С. // - готується до друку.
 12. Зайченко І.В. Виховний ідеал в історико-педагогічній ретроспективі / І.В.Зайченко// Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія ІІраво. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст] , щоквартальний науковий збірник. - Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011, - № 1. –с. – С. 218-228.