Захаріна Марина Іванівна

Захаріна Марина Іванівна

асистент кафедри соціальної роботи

Сфера наукових інтересів: етика соціальної роботи, антропологія, соціальна філософія.

Аспірантка кафедри українознавства чернігівського державного інституту економіки та управління. Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Викладає дисципліни:

        -  Проблеми соціальної роботи та соціальної політики в Україні

        -  Кадрове діловодство.


Список опублікованих праць

 1. Захаріна М.І. Міжнародний досвід страхової діяльності у соціальній сфері// Проблеми соціальної роботи в аспекті реформування соціальних відносин: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / За редакцією кандидата психологічних наук, доцента Кривоконь Н.І. та кандидата психологічних наук Сили Т.І. – Чернігів, 2008. – с.150-157.
 2. Захаріна М.І. Соціальні послуги в громаді // Теоретичні основи та досвід надання соціальних послуг в Україні: Збірник матеріалів науково-методичного семінару - Чернігів, 2009 р.
 3. Захаріна М.І. Проблеми професійної соціалізації в соціальній роботі // Проблеми соціалізації особистості в аспекті соціальної роботи: Збірник матеріалів науково-практичного семінару від 26 березня 2009 р.
 4. Захаріна М.І. Досвід підготовки семінарських занять з предметів спеціальності «Соціальна робота» // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) : щоквартальний наукових збірник. –
 5. Захаріна М.І.Затосування мультимедійних систем при навчанні спеціалістів із соціальної роботи// Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) : щоквартальний наукових збірник.
 6. Захаріна М.І. Фактори соціалізації особистості у творчості Г.Ващенка // VI Міжнародна науково-практична конференція “Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми” (ЧДІПСТіП, 18 березня 2011 року ).
 7. Захаріна М.І. Моральний ідеал людини у філософській спадщині М.Я.Грота // ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені памяті С.Б. Кримського  (29-30 червня 2011 р. ЧДПУ).
 8. Захаріна М.І. До проблеми визначення особливостей морально-етичних якостей спеціалістів із соціальної роботи в Україні // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці ( подана до друку).
 9. Захаріна М.І. Цивілізаційні шанси людства у творчості С.Б.Кримського // Всеукраинська науково-практична конференція “Сталий розвиток ”
 10. Захаріна М.І. „Застосування мультимедійних систем при навчанні спеціалістів із соціальної роботи” // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці.
 11. Захаріна М.І.  „Досвід підготовки і проведення семінарських занять з предметів спеціальності „Соціальна робота” // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці: щоквартальний науковий збірник. – 2010. - №1.- Чернігів: Чернігівський державний інституту права, соціальних технологій та праці, 2010. – 320.
 12. Захаріна М.І. Ідея цілісної особистості в філософсько-педагогічній спадщині В. В. Зеньківського // Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету - 2012” (К., 18-19 квітня 2012 р. ).
 13. Захаріна М.І. До проблеми цілісної особистості // Матеріали ІІ Всеукраїнськіх філософськіх читань, присвячені памяті д.філ.наук В.І.Шевченка (Ч., 17 лютого 2012).
 14. Захаріна М.І. Антропософський вимір в філософсько-педагогічній спадщині В.В.Зеньківського // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців “Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти” ( 27 березня 2012 року ) – Чернігів: ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – 152 с.
 15. Захаріна М.І. До питання духовної цілісності особистості в християнській антропології В. В. Зеньківського // Всеукраїнська науково-теоретичну конференцію „Філософія в умовах сучасних соціокультурних викликів” (Черкаси, 11-12 жовтня 2012 р.) .
 16. Захаріна М.І. До проблеми визначення особливостей морально-етичних якостей спеціалістів із соціальної роботи в Україні // 7 Міжнародна научно-практична конференція «Соціальна работа та сучасність: теорія та практика (16-17 травня 2012 р.)