Тищенко Наталія Ігорівна

Тищенко Наталія Ігорівна

Старший викладач кафедри соціальної роботи

Має значний досвід роботи в системі соціального захисту населення. У листопаді-грудні 2012 року пройшла підвищення кваліфікації на кафедрі соціальної педагогіки у Чернігівському  національному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка.

Викладає дисципліни:

  -   Діловодство в соціальній сфері.
  -   Кадрове діловодство.
  -   Соціальна робота зі спеціальними групами клієнтів.

Список деяких опублікованих праць

  1. Тищенко Н.І. Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими // Проблеми соціальної роботи в аспекті реформування соціальних відносин: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / За редакцією кандидата психологічних наук, доцента Кривоконь Н.І. та кандидата психологічних наук Сили Т.І. – Чернігів, 2008. – с.232-235.
  2. Організація загального діловодства на підприємствах, в установах і організаціях в умовах розвитку соціальної роботи в Україні // Держава загального добробуту: проблеми і перспективи: Збірник матеріалів вузівської науково-практичної конференції/ За редакцією кандидата педагогічних наук Зайченко Н.І. – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008. – с. 32-38.
  3. Тищенко Н.І. Соціальна робота з жертвами насильства.// Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний наукових збірник. – 2009. – № 2. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. – с.298-303.
  4. Тищенко Н.І. Соціальна робота з жертвами насильства.// Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний наукових збірник. – 2009. – № 2. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. – с.298-303.
  5. Тищенко Н.І. Документування соціальних послуг.// Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний наукових збірник.
  6. Тищенко Н.І. Зміст професійного досвіду соціальних працівників у роботі з представниками груп девіантної поведінки// Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний наукових збірник. – 2010. – № 1. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – с.172-175.