Мекшун Алла Дмитрівна

Мекшун Алла Дмитрівна

Старший викладач кафедри соціальної роботи

Аспірантка кафедри «Професійної освіти та безпеки життєдіяльності» Чернігівського Національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка

Сфера наукових інтересів: працює над захистом дисертації на тему «Формування правової компетентності у майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки», за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти» - 13.00.04.

Викладає дисципліни:

 • Методи і технології соціальної роботи;
 • Основи соціальної педагогіки;
 • Соціальна робота з жінками.

Виховна робота зі студентами: куратор 319 групи

 

Список деяких опублікованих праць

 1. Мекшун А.Д.Держава загального добробуту і статус жінок в Україні // Держава загального добробуту: проблеми і перспективи: Збірник матеріалів вузівської науково-практичної конференції / За редакцією кандидата педагогічних наук Зайченко Н.І. – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008. – с. 29-32
 2. Мекшун А.Д.Розвиток жіночої освіти на Чернігівщині в кінці ХІХ- на початку ХХ століття: з історії розвитку гендерних стосунків //Проблеми соціальної роботи в аспекті реформування соціальних відносин: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / За редакцією кандидата психологічних наук, доцента Кривоконь Н.І. та кандидата психологічних наук Сили Т.І. – Чернігів, 2008. – с. 282-288
 3. Мекшун А.Д.Становлення гендерної культури, у майбутніх соціальних працівників// Професійна компетентність соціальних працівників: складові, детермінанти та шляхи формування: Збірник матеріалів науково-методичного семінару / За редакцією кандидата психологічних наук, доцента Кривоконь Н.І. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2008. – с. 45-50.
 4. Мекшун А.Д.Розвиток жіночої освіти на Чернігівщині в аспекті формування гендерних стосунків // Освіта, наука та виробництво у регіональному розвитку: Міжнародний інноваційний форум (м. Чернігів, 21-23 травня 2008 року): Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. – с. 145-147.
 5. Мекшун А.Д. Виховання гендерної правосвідомості у студентів Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці.// Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний наукових збірник. – 2009. – № 2. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. – с.303-308.
 6. Мекшун А.Д.Проблеми надання соціальних послуг жінкам, які зазнали насильства в сім'ї.//Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний наукових збірник. – 2009. -  № 3.- Чернігів: Чернігівський державний інститут права соціальних технологій та праці 2009. – с. 302.- с. 158-164.
 7. Мекшун А.Д. Імідж соціального працівника в уявленнях студентів// Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний наукових збірник. –2010. - №1. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. с. 175-182.
 8. Мекшун А.Д. Соціально-психологічні складові іміджу соціального працівника /  Психологія у суспільстві що трансформується: матеріали VI Харківських Міжнародних  психологічних читань, присвячених пам’яті О.М. Лактіонова. Квітень 2010 року.– Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – с. 292-296.
 9. Мекшун А.Д.Методика і технологія соціальної роботи як провідна дисципліна при підготовці соціальних працівників//Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки)   [Текст]: щоквартальний наукових збірник. 2010. - №3. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. с. 215-221.
 10. Мекшун А.Д. Проблеми української молоді в соціально – економічній сфері та бачення даної проблематики очима студентів /Актуальні проблеми сталого соціального розвитку: погляд молоді: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / за редакцією Ємець Н.А., Завацької Л.М., Кичко І.І., Кривоконь Н.І., Сили Т.І. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – 300 с. с.171-173.
 11. Мекшун А.Д. Освітянська еліта Чернігівщини кінця 19- початку 20 століття /  Вісник чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) щоквартальний науковий збірник. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці. 2011. - № 1. – с. 267-273.
 12. Мекшун А.Д. Глобалізація як незворотний процес та її наслідки / Сталий розвиток у соціальному вимірі: глобальним проблемам локальні рішення. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів, 2 листопада 2011 р.) за редакцією С.М. Шкарлета, Н.А. Ємець, Л.М. Завацької, І.І. Кичко, Н.І. Кривоконь, Т.І. Сили. – Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2012. – с. 59-61.-
 13. Мекшун А.Д. Жіноча бізнесова діяльність як чинник сталого розвитку суспільства/ новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі: всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 19-20 квітня 2012 р.): тези доповідей: в 2-х т. т. 2. Гуманітарні науки. – Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет 2012. – 538. С. 436-440.