Лєскова Любов Федорівна

Лєскова Любов Федорівна

Старший викладач кафедри соціальної роботи

У 2000 році завдяки проекту Агенції міжнародного розвитку і співробітництва Швеції (SIDA) та під егідою Міністерства праці та соціальної політики України пройшла стажування у Середньошведському університеті (м. Естерсунд, Швеція).

Останнє підвищення кваліфікації – 2012 рік, Академія праці та соціальних відносин  федерації професійних спілок України пройшла навчальний курс  «Інноваційні форми та методи підготовки фахівців соціальної роботи у вищому навчальному закладі»

Викладає дисципліни:

 • Менеджмент соціальної роботи
 • Організація діяльності установ соціальної сфери
 • Теорія соціального управління

Виховна робота зі студентами:

      Є куратором 123 групи.

Приділяє важливу увагу культурному розвиткові та організації дозвілля студентів.

Список деяких опублікованих праць

 1. Лєскова Л.Ф. Структура та функції органів соціальної роботи в суспільстві// Проблеми соціальної роботи в аспекті реформування соціальних відносин: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / За редакцією кандидата психологічних наук, доцента Кривоконь Н.І. та кандидата психологічних наук Сили Т.І. – Чернігів, 2008. – с.60-71.
 2. Лєскова Л.Ф. Структурно-функціональні особливості управління соціальною роботою // Освіта, наука та виробництво у регіональному розвитку: Міжнародний інноваційний форум (м. Чернігів, 21-23 травня 2008 року): Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. – с. 138-140
 3. Лєскова Л.Ф. Самоменеджмент як модель саморозвитку менеджерів соціальної роботи // Професійна компетентність соціальних працівників: складові, детермінанти та шляхи формування: Збірник матеріалів науково-методичного семінару / За редакцією кандидата психологічних наук, доцента Кривоконь Н.І. – Чернігів, 2008. – с.37-45.
 4. Лєскова Л.Ф. Проблеми професійної соціалізації особистості в системі управління соціальною роботою. // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний науковий збірник. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. - № 1. – 320 с. – С.165-170
 5. Лєскова Л.Ф. Місце і роль культури управління в системі управлінських відносин. // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний науковий збірник. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. - № 1. – 383 с. – С.260-267.
 6. . Лєскова Л.Ф. Соціальна сфера як об’єкт управління та соціального розвитку. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сталий розвиток у соціальному вимірі: глобальним проблемам – локальні рішення», 2 листопада 2011p.
 7. .Лєскова Л.Ф. С. Русова про моральне виховання // Матеріали науково-практичної конференції “Етика Софії Русової і проблеми сучасної підготовки соціальних працівників в Україні”, 24 лютого 2011 р.
 8. Лєскова Л.Ф. «До питання про основні поняття кадрового менеджменту» в контексті соціальної роботи. -2012р.
 9. Лєскова Л.Ф. Використання інноваційних технологій у соціальній роботі: проблеми та шляхи їх вирішення // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених. – Чернігів, 19-20 квітня 2012р.
 10. Лєскова Л.Ф. Особливості управління персоналом організації соціальної сфери // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.  Текст. Т.2. Вип.104/ Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О.- Чернігів: ЧНПУ,2012.-212сю (Серія: Педагогічні науки).