Корольова Людмила Іванівна

Корольова Людмила Іванівна

Старший викладач кафедри соціальної роботи

У 1996-1997 рр. пройшла спеціальну підготовку у Школі соціальної роботи при Національному Університеті «Києво-Могилянська Академія» де отримала сертифікат з викладання соціальної роботи в Україні.

У 2000 році завдяки проекту Агенції міжнародного розвитку і співробітництва Швеції (SIDA)  та під егідою Міністерства праці та соціальної політики України пройшла стажування у Середньошведському університеті (м. Естерсунд, Швеція).

Викладає дисципліни:

 • Історія соціальної роботи.
 • Соціальна робота з сім’ями і дітьми.
 • Медико-соціальні проблеми людей з функціональними обмеженнями.
 • Основи соціальної педагогіки
 • Етика соціальної роботи

Виховна робота зі студентами:

    Є одним із перших викладачів-організатором волонтерського руху в навчальному закладі. Налагодила тісну співпрацю студентів спеціальності «Соціальна робота» з низкою громадських і благодійних організацій м. Чернігова.

Список деяких опублікованих праць

 1. Корольова Л.І. Етико-деонтологічні засади професії соціального працівника // Проблеми соціальної роботи в аспекті реформування соціальних відносин: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / За редакцією кандидата психологічних наук, доцента Кривоконь Н.І. та кандидата психологічних наук Сили Т.І. – Чернігів, 2008. – с. 272-275
 2. Корольова Л.І. Вплив сімейного виховання на формування особистості дитини // Освіта, наука та виробництво у регіональному розвитку: Міжнародний інноваційний форум (м. Чернігів, 21-23 травня 2008 року): Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. – с. 132-136.
 3. Корольова Л.І. Вплив сімейного виховання на формування особистості дитини // Професійна компетентність соціальних працівників: складові, детермінанти та шляхи формування: Збірник матеріалів науково-методичного семінару / За редакцією кандидата психологічних наук, доцента Кривоконь Н.І. – Чернігів, 2008. – с. 27-32.
 4. Корольова Л.І. Особливості соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки.// Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний наукових збірник. – 2009. – № 2. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. – с.291-298.
 5. Корольова Л.І. Формування у студентів професійних навичок для подальшої роботи з сім’ями і дітьми//  Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний наукових збірник. – 2010. – № 1. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – с.161-165.
 6. Корольова Л.І. Запобігання та протидія насильству в сім'ї // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний наукових збірник. – 2011. – № 1. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – с. 252-260.