Борисенко Микола Іванович

Борисенко Микола Іванович

Старший викладач кафедри соціальної роботи

У 1996-1997 рр. пройшов спеціальну підготовку у Школі соціальної роботи при Національному Університеті «Києво-Могилянська Академія» де отримав сертифікат з викладання соціальної роботи в Україні.

У 2000 році завдяки проекту Агенції міжнародного розвитку і співробітництва Швеції (SIDA)  та під егідою Міністерства праці та соціальної політики України пройшов стажування у Середньошведському університеті (м. Естерсунд, Швеція).

Автор низки навчальних програм із дисциплін спеціальності соціальна робота. Відповідальний за профорієнтаційну діяльність по кафедрі.

 Викладає дисципліни:

«Соціальні проблеми зайнятості на ринку праці»;

«Соціальна робота в громаді та місцеве самоврядування»;

«Профорієнтація та профдобір».

Виховна робота зі студентами:

Є куратором 416 групи.

 

Список деяких опублікованих праць 

 1. Борисенко М.І. Професійна орієнтація та професійний добір [Текст]: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Соціальна робота» / М.І. Борисенко - Чернігів: Чернігівський державний інституту права, соціальних технологій та праці, 2009, 204 с.
 2. Борисенко М.І. Програма курсу „Соціальні проблеми зайнятості на ринку праці" для студентів спеціальності „Соціальна робота" усіх форм навчання. - Чернігів, 2004. -9 с.
 3. Борисенко М.І. Особливості профпідготовки соціальних працівників за кордоном. // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці:  щоквартальний науковий збірник.  - 2010.--№3.-Чернігів: Чернігівський державний інституту права, соціальних технологій та праці, 2010.-С. 210-215.
 4. Борисенко М.І. Нормативні основи програми житлових субсидій та деякі аспекти їх застосування у практичній діяльності. . // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці:  щоквартальний науковий збірник.  --  №1.- Чернігів: Чернігівський державний інституту права, соціальних технологій та праці, 2011.-С. 243-215.
 5. Борисенко М.І. Програма курсу „Профорієнтація та профдобір" для студентів спеціальності „Соціальна робота" усіх форм навчання. — Чернігів, 2004. -11с.
 6. Борисенко М.І. Законодавче забезпечення соціальної роботи // Діяльність соціальних служб в Україні: досвід та шляхи вдосконалення соціальної роботи: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. Кривоконь Н.І. -Чернігів: КП „Чернігівські обереги", 2006. - С. 104-113.
 7. Борисенко М.І. Актуальні проблеми професійної орієнтації в Україні // Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні (соціально-правовий, педагогічний та психологічний аспекти): Збірник матеріалів науково-практичного семінару / За ред. кандидата психологічних наук, доцента Кривоконь Н.І. - Чернігів: Чернігівські обереги, 2007. - С. 5-8.
 8. Борисенко М.І. Історія виникнення та становлення професійної орієнтації // Сучасний стан та проблеми соціальної та соціально-педагогічної діяльності в Україні: Збірник матеріалів науково-методичного семінару /За ред. кандидата психологічних наук, доцента Кривоконь Н.І. - Чернігів: Чернігівські обереги, 2007. – с.19-29.
 9. Борисенко М.І. Теоретичні аспекти роботи профконсультанта на регіональному рівні // Освіта, наука та виробництво у регіональному розвитку: Міжнародний інноваційний форум (м. Чернігів, 21-23 травня 2008 року): Матеріали доповідей та виступів. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. – с.109-111.
 10. Борисенко М.І. Теоретичні аспекти роботи профконсультанта // Професійна компетентність соціальних працівників: складові, детермінанти та шляхи формування: Збірник матеріалів науково-методичного семінару / За редакцією кандидата психологічних наук, доцента Кривоконь Н.І. - Чернігів, 2008.-С.6-11.
 11. Полевіченко   О.М.,   Борисенко   М.І.   Методи   активної   підтримки безробітних   //   Проблеми   соціальної   роботи   в   аспекті  реформуваннясоціальних відносин: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / За редакцією кандидата психологічних наук, доцента Кривоконь Н.І. та кандидата психологічних наук Сили Т.І. - Чернігів, 2008. -с. 201-205.
 12. Борисенко М.І. Стан профорієнтаційної роботи за кордоном // Проблеми соціальної роботи в аспекті реформування соціальних відносин: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / За редакцією кандидата психологічних наук, доцента Кривоконь Н.І. та кандидата психологічних наук Сили Т.І. - Чернігів, 2008. - с. 138-144.
 13. Борисенко М.І. Особливості професійної орієнтації людей з обмеженими фізичними можливостями. //Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний наукових збірник. - 2009. - № 2. - Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. - с.286-291.
 14. Борисенко М.І. Соціальні послуги державної служби зайнятості. //Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний наукових збірник. - 2009. - № 3. - Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009.-сі 11-122.
 15. Борисенко М.І. Професійна орієнтація в системі соціальної роботи. //Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) : щоквартальний науковий збірник. - 2010. - № 1 - с. 154-161. 
 16. Борисенко М.І. Програма навчальної практики з соціальних проблем зайнятості на ринку праці та технологій соціальної роботи для студентів денної форми навчання.—Чернігів, 2010.-24с.