Скорик Тамара Володимирівна

Скорик Тамара Володимирівна

доцент кафедри соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент,заступник завідувача кафедри соціальної роботи.

Підвищення кваліфікації – 2012 рік, Академія праці та соціальних відносин  федерації професійних спілок України пройшла навчальний курс  «Інноваційні форми та методи підготовки фахівців соціальної роботи у вищому навчальному закладі». 2013 рік – Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв за курсом «Організація процесу навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації».

Учасник Х Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Простір арт-терапії: досвід становлення» (Київ, 28.02 – 2.03. 2013 року).

Тема кандидатської дисертації: Формування естетичного досвіду студентів засобами музики. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

 

Сфера наукових і практичних  інтересів:

-          арт-терапія; 

-          технології підготовки соціальних працівників;

-          інклюзивна освіта;

-          «Університет третього віку».

-     e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Викладає дисципліни:

Соціальна робота по організації дозвілля

Методика викладання соціальної роботи

Теорія соціального управління

Організація досліджень в соціальній роботі

Педагогіка вищої школи

 

Позааудиторна  робота:

-          голова волонтерського центру «Довіра»;

-          організатор навчання слухачів «Університету третього віку»


Список опублікованих праць

 

1. Скорик Т.В. Технології навчання соціальних працівників: навчання як дослідження// Професійна компетентність соціальних працівників: складові, детермінанти та шляхи формування: Збірник матеріалів науково-методичного семінару / За редакцією кандидата психологічних наук, доцента Кривоконь Н.І. – Чернігів, 2008.- С.56-60.

2. Скорик Т.В. Науково-дослідна робота студентів спеціальності „Соціальна робота”// Освіта, наука та виробництво у регіональному розвитку: Міжнародний інноваційний форум (м. Чернігів, 21-23 травня 2008 року): Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2008.- С.157-159.

3. Скорик Т.В. Проблеми та основні напрями організації дозвілля студентської молоді// Проблеми соціальної роботи в аспекті реформування соціальних відносин: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  – Чернігів, 2008.- С.217-221.

4. Скорик Т.В. Соціалізація особистості через арт-терапевтичну діяльність. //Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) : щоквартальний науковий збірник. – 2009. – № 2. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. -  С.264-272.

5. Скорик Т.В. Особливості вивчення предмету „Соціальна робота та засоби масової інформації” зі студентами спеціальності „Соціальна робота”//Розвиток професійних засад соціальної роботи в чернігівському державному інституті права, соціальних технологій та праці”: Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу.- Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009.

6. Скорик Т.В. Зміст та значення дозвіллєвих послуг у системі соціального захисту населення// Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник.-2009.-№3. С.102-110.

7. Скорик Т.В. Сутність арт-терапії у сімейному вихованні.//Збірник методичних матеріалів Чернігівський національний педагогічний університету ім.. Т.Г. Шевченка.- 2010 р.- С.12-16.

8. Скорик Т.В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до використання методу казкотерапії// Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці: щоквартальний науковий збірник. – 2010. - №3.- Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – С.98-103.

9. Скорик Т.В. Екологічна культура та сталий розвиток суспільства// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні проблеми сталого соціального розвитку: погляд молоді”– Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011.- С.16-18.

10. Скорик Т.В. Профілактика синдрому професійного вигорання соціальних працівників як необхідна умова професійної  готовності. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.В. Гоголя. Психолого-педагогіні науки – 2011. - №3.- С.98-100.

11. Скорик Т.В.  Інклюзивна освіта в Україні: реалії та перспективи розвитку”//Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип.84/Чернігівський державний педагогічний університет ім.Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки.- Чернігів: ЧДПУ,2011. С.169-172.

12. Скорик Т.В. Принципи інтеграції предметів мистецького циклу //Діалог культур у контексті історії греко-українських зв’язків: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції , Київ 20травня 2011р. К.: НАКККіМ,2011.- С.200-203.

13. Скорик Т.В. Проблема професійного вигорання соціальних працівників // Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 5-7 листопада 2009р.- Ніжин: Видавництво НДУ ім..М.Гоголя, 2009.- С.183-184.

14. СкорикТ.В. Соціалізаціяособистостізасобамимузичногомистецтва /ЗбірникматеріалівВсеукраїнськоїнауково-практичноїконференції «Сталийрозвитокусоціальномувимірі: глобальнимпроблемамлокальнірішення» //Чернігів, ЧДТУ, 2012.- 304с.- С.28-32.

15. Скорик Т.В. Особистісно-орієнтовані технології навчання в музичній освіті та вихованні//Діалог культур: Україна – Греція: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ – Салоніки – Афіни – Одеса-Київ); Київ, 20-21 вересня 2012р./ Упорядн.: С.М.Садовенко, Л.В.Терещенко-Кайдан.- К.: НАКККіМ, 2012.-504с. –С.425-427.

16. Скорик Т.В. «Університет третього віку»: концептуальні положення та досвід реалізації// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.  Текст. Т.2. Вип.104/ Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол.ред.Носко М.О.- Чернігів: ЧНПУ,2012.-212сю (Серія: Педагогічні науки). – С.94-98.