Кривоконь Наталія Іванівна

Кривоконь Наталія Іванівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою соціальної роботи.

Фахівець в галузі соціальної роботи, соціальної й практичної психології.

Тема докторської дисертації: «Соціально-психологічне забезпечення розвитку соціальних послуг в Україні» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи, 2012р.). Кандидатська дисертація на тему «Соціально-психологічні чинники професійної самоідентифікації фахівців системи соціального захисту населення» була захищена у 2002 році.

Має тривалий досвід викладання психологічних дисциплін та соціальної роботи в Україні та за кордоном. Активно бере участь у роботі, організації та проведенні Всеукраїнських та міжнародних конференцій щодо проблем соціальної, практичної психології та соціальної роботи, здійснює науково-пошукову діяльність в означених галузях. Розробила авторські навчальні курси з предметів «Теорія соціальної роботи», «Проблеми соціальної роботи та соціальної політики в Україні», «Психологія соціальної роботи» та ін.

Виступила активним розробником та одним із авторів державного галузевого стандарту підготовки соціальних працівників за спеціальністю 6. 040200 «Соціальна робота» освітньо-кваліфіаційного рівня «молодший спеціаліст» (2005 рік). На разі наукова діяльність пов'язана з розробкою та введенням в дію Державних освітніх стандартів підготовки фахівців із соціальної роботи в межах діяльності науково-методичної комісії з вищої освіти Міністерства освіти і науки України з галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення», підкомісія з напряму 6.130102 «Соціальна робота».

Веде активну просвітницьку діяльність, за її участю постійно проводяться тренінги для фахівців системи соціального захисту  населення по формуванню та вдосконаленню навичок спілкування для працівників соціальної сфери, а також практичного навчання з питань захисту прав людини. Розробила та впровадила на базі низки підприємств хімічної та машинобудівної галузі України Концепцію соціально-психологічного забезпечення розвитку соціальних послуг. Також активно співпрацює з численими громадськими організаціями, надаючи допомогу в соціально-психологічному забезпеченні їх  діяльності

Активно співпрацює з різними міжнародними програмами, а саме: соціальними проектами, що здійснювалися під егідою Міністерства соціальної політики України та Міністерства з питань міжнародного розвитку Великої Британі, Агенції міжнародного розвитку і співробітництва уряду Швеції (SIDA), Світового банку «Фонд соціальних інвестицій» на базі установ і закладів системи соціального захисту населення України та ін.

Нагороджена Почесними грамотами Чернігівської обласної державної адміністрації (жовтень 1999 р., листопад 2003 р.); Почесними грамотами Міністерства праці та соціальної політики України, (листопад 2004 р., 2009 р.).


Список публікацій Н.І. Кривоконь

1.  Монографія:

1.1. Кривоконь Н. І.Соціально-психологічне забезпечення соціальної роботи :[монографія] / Н. І. Кривоконь. – Харків : видавництво ФОП Олійник, 2011. – 480 с.

 

2.  Навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту України:

2.1. Кривоконь Н. І. Проблеми соціальної роботи та соціальної політики в Україні : навч. посіб. : [Текст]  / Н. І. Кривоконь. – Чернігів : Чернігівський державний технологічний університет, 2012. – 320 с.

 

3.  Наукові статті у збірниках наукових праць за фахом:

3.1.       Кривоконь Н.І., Сила Т.І. До проблеми впровадження освітньо-кваліфікаційних стандартів підготовки соціальних працівників / Н. І. Кривоконь, Т. І. Сила  // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2006. – Т.VIII, вип. 4. – С. 167–174.

3.2.       Кривоконь Н. І. Розвиток теоретико-праксеологічних засад соціальної роботи як важливий чинник удосконалення діяльності соціальних служб в Україні
/ Н. І. Кривоконь // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2006. – Т.VII, вип. 9. – С. 149–155.

3.3.       Кривоконь Н. І. До проблеми дослідження діяльності установ, що надають соціальні послуги / Н. І. Кривоконь // Вісник Харківського Національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія : Психологічні науки.– Харків, 2007. – № 771, вип. 38. – С. 123–128.

3.4.       Кривоконь Н. І. Соціально-психологічні аспекти забезпечення соціальної роботи / Н. І. Кривоконь // Вісник Харківського Національного університету
ім. В. Н. Каразіна. Серія : Психологічні науки. – Харків, 2007. – Вип. 44. – С. 28–35.

3.5.       Кривоконь Н. І. Проблеми становлення професійної ідентичності фахівців системи соціального захисту населення / Н.І. Кривоконь // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2007– Т. ІХ, ч. 1.  – С. 228–234.

3.6.       Кривоконь Н. І. Роль соціальної роботи в аспекті побудови громадянського суспільства / Н. І. Кривоконь // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. пр. – К. : Міленіум, 2008. – Вип. 7. – С. 236–240.

3.7.       Кривоконь Н.І. Оцінка персоналу організацій, що надають соціальні послуги в Україні як складова системи вимірювання діяльності соціальних установ
/ Н. І. Кривоконь // Вісник Харківського Національного університету ім. В. Каразіна. Серія : Психологічні науки. – Харків, 2008, – № 807, вип. 40. – С. 197–202.

3.8.       Кривоконь Н. І. Зміст та проблеми діяльності соціальних працівників на сучасному етапі розвитку українського суспільства / Н. І. Кривоконь // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. пр. – К. : Міленіум, 2009. – Вип. 8. – С. 236–240.

3.9.       Кривоконь Н. І. Соціально-психологічні особливості розвитку соціальних послуг людям літнього віку / Н. І. Кривоконь // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 8. – С. 512–522.

3.10.        Кривоконь Н. І. Категорія змін в аспекті психології соціальної роботи
/ Н. І. Кривоконь // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2010. – Т. ХІІ, ч. 2. – С. 136–142.

3.11.        Кривоконь Н. І. Проблеми людей з функціональними обмеженнями в уявленнях студентської молоді / Н. І. Кривоконь // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. пр. – К. : Міленіум, 2010. – Вип. 10. – С. 236–243.

3.12.        Кривоконь Н. І. Соціально-психологічні аспекти ставлення до людей з функціональними обмеженнями в Україні / Н. І. Кривоконь // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія психологічні науки. – Чернігів, 2010. – Т. 1, вип. 82. – С. 276–279.

3.13.        Кривоконь Н. І. Методологічні проблеми розвитку соціально-психологічного забезпечення соціальної роботи / Н. І. Кривоконь // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 26 (29). –  С. 43–52.

3.14.        Кривоконь Н. І. Поняття наснаження в аспекті психології соціальної роботи / Н. І. Кривоконь // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр.  Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2011. – Т. ХІІІ, ч. 3. – С. 190–198.

3.15.        Кривоконь Н. І. Соціалізація та досвід особистості в контексті психології соціальної роботи / Н. І. Кривоконь // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2011. – Т. ХІІІ, ч. 1.– С. 223–231.

3.16.        Кривоконь Н. І. Теорія соціальної адаптації в контексті психології соціальної роботи / Н. І. Кривоконь // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. пр. – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 11. – С. 13–22.

3.17.   Кривоконь Н. І. Міждисциплінарний зміст поняття «соціальні послуги» / Н. І. Кривоконь // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2011. – Т. XIII, ч. 6 – С. 148–155.

3.18.        Кривоконь Н. І. Проблеми «професійного вигорання» соціальних працівників / Н. І. Кривоконь // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2011. – Т. ХІІІ, ч. 7. – С. 95–103.

3.19.        Кривоконь Н. І. Соціально-психологічне забезпечення діяльності як теоретико-праксеологічний напрямок психологічної науки / Н. І. Кривоконь // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : психологічні науки. – Чернігів, 2011. – Т. 1, вип. 94. – С. 229–233.

3.20.        Кривоконь Н. І. Значення доробок Д.М. Узнадзе в контексті розвитку психології соціальної роботи / Н. І. Кривоконь // Вісник Харківського Національного університету ім. В. Каразіна. Серія : Психологія. – Харків, 2011. – № 981, вип. 47. – С. 108–113.

3.21.        Кривоконь Н. І. Соціально-психологічний аналіз діяльності по наданню соціальних послуг / Н. І. Кривоконь // Вісник Харківського Національного університету ім. В. Каразіна. Серія : Психологія. – Харків, 2011. – № 985, вип. 48. – С. 142–146.

3.22.        Кривоконь Н. І. Категорія наснаження: визначення змісту на основі різнорівневого аналізу / Н. І. Кривоконь // Соціальна психологія: Український науковий журнал. – К., 2012. – № 1/2 (51/52). – С. 63–73.

3.23.        Кривоконь Н. І. Життєві ситуації у вимірі психології соціальної роботи / Н. І. Кривоконь // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2012. – Т. XIV, ч. 2. – С. 221–229.

 

4. Статті в інших наукових виданнях та матеріали доповідей на науково-практичних конференціях і семінарах:

4.1.            Кривоконь Н. І. Концептуальні засади створення та функціонування соціальної служби на підприємстві. / Н. І. Кривоконь // Матеріали наук.-практ. конф., (Черкаси, 12 трав. 2005 р.).– К. : Фенікс, 2005. – С. 578–582.

4.2.            Кривоконь Н. І.Роль соціально-педагогічних ідей С. Русової у формуванні професійної самосвідомості соціальних працівників / Н. І. Кривоконь
// Проблеми соціального виховання у творчій спадщині Софії Русової : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю від дня народження видатної української громадської діячки, просвітительки і педагога, 6 листоп. 2006 р. – Чернігів, 2006. – С. 17–20.

4.3.            Кривоконь Н. І. Аналіз існуючого досвіду вимірювання діяльності соціальних організацій, що надають соціальні послуги в Україні / Н. І. Кривоконь
// Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні (соціально-правовий, педагогічний та психологічний аспекти) : зб. матеріалів наук.-практ. семінару. – Чернігів : КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2007. – С. 17–22.

4.4.            Кривоконь Н. І. До проблеми психологічного забезпечення соціальної роботи / Н. І. Кривоконь // Сучасний стан і проблеми соціальної та соціально-педагогічної діяльності в Україні : зб. матеріалів наук.-метод. семінару – Чернігів : КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2007. – С. 5–8.

4.5.            Кривоконь Н. І. Проблеми оцінки персоналу організацій, що надають соціальні послуги в Україні / Н. І. Кривоконь // Проблеми соціальної роботи в аспекті реформування соціальних відносин : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Чернігів, 2008. – С. 54–60.

4.6.            Кривоконь Н. І. Проблеми соціалізації особистості в аспекті соціальної роботи / Н. І. Кривоконь // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Психологічні науки. – Чернігів, 2008. – Вип. 59. – С. 182–186.

4.7.            Кривоконь Н. І. Значення соціальної роботи для розвитку України як держави загального добробуту / Н. І. Кривоконь // Держава загального добробуту: проблеми і перспективи : зб. матеріалів вузівської наук.-практ. конф. – Чернігів : Видавництво ЧДІПСТП, 2008. – С. 6–11.

4.8.            Кривоконь Н. І. Проблеми моделювання в соціальній роботі на регіональному рівні / Н. І. Кривоконь // Освіта, наука та виробництво у регіональному розвитку : Міжнар. інноваційний форум, (Чернігів, 21–23 трав. 2008 року) : матеріали доп. та виступів. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. – С. 136–138.

4.9.            Кривоконь Н. І. Соціальна робота як важливий чинник регулювання соціальних відносин / Н. І. Кривоконь // Професійна компетентність соціальних працівників: складові, детермінанти та шляхи формування : зб. матеріалів наук.-метод. семінару – Чернігів, 2008. – С.  24–29.

4.10.        Кривоконь Н. І. Завдання та функції соціальних працівників в умовах фінансово-економічної кризи в Україні / Н. І. Кривоконь // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (Серія: Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) : щоквартальний наук. зб. – Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. – № 2. – С. 250–257.

4.11.        Кривоконь Н. І. Система оцінки та вимірювання соціальних послуг як форма організаційного розвитку соціальних служб / Н. І. Кривоконь // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (Серія: Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) : щоквартальний наук. зб. – Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. – № 3. – С. 96–102.

4.12.        Кривоконь Н. І. Соціально-психологічні виміри особистості в соціальній роботі / Н. І. Кривоконь // Психологія у суспільстві, що трансформується : матеріали VI Харківських Міжнар. психологічних читань, присвячених пам’яті О. М. Лактіонова, квіт. 2010 р. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 235–240.

4.13.        Кривоконь Н. І. Психологічна допомога як важливий ресурс соціальної роботи / Н. І. Кривоконь // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (Серія : Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) : щоквартальний наук. зб. – Чернігів : ЧДІПСТП, 2010. – № 1. – С. 138–143.

4.14.        Кривоконь Н. І. До проблеми розуміння категорії особистості в аспекті соціальної роботи / Н. І. Кривоконь // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (Серія : Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) : щоквартальний наук. зб. – Чернігів : ЧДІПСТП, 2010. – № 3. – С. 194–199.

4.15.        Кривоконь Н. І. Значення соціальної роботи в контексті сталого розвитку в Україні / Н. І. Кривоконь // Актуальні проблеми сталого соціального розвитку: погляд молоді : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. – Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – С. 10–13.

4.16.        Кривоконь Н. І. Методологічні підходи до розуміння соціалізації та досвіду особистості в аспекті соціальної роботи / Н. І. Кривоконь // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (Серія : Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) : щоквартальний наук. зб.  – Чернігів : ЧДІПСТП, 2011. – № 1. – С. 228–236.

4.17.        Кривоконь Н. І. До проблеми формування соціально-психологічної компетентності соціальних працівників / Н. І. Кривоконь // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. – К., 2012. – № 1/2012 [61]. – С. 29–35.