Кафедра гуманітарних дисциплін

Тел. (0462) 72-40-75
Каб. 206

 

Кафедра гуманітарних дисциплін була створена в вересні 2006 року. Створення кафедри стало результатом реорганізації кафедри соціально-економічних та гуманітарних дисциплін, в складі якої працювали викладачі Євдокименко Р.І., Карпова І.Г., Ємець Н.А., Сичова К.В., Мамоненкова М.В. Саме вони стали ядром майбутньої кафедри гуманітарних дисциплін. Завідувачем кафедри було призначено кандидата філософських наук Ємець Н.А.

Перед колективом кафедри постало багато завдань з організації наукової, методичної, виховної роботи. Особливо актуальним і важливим було кадрове питання, оскільки саме воно визначає статус і авторитет як самої кафедри, так і всього ВНЗ. На даний момент на кафедрі працюють два кандидата та один доктор філософських наук, один кандидат педагогічних наук та п’ять старших викладачів.

Викладачі кафедри ведуть плідну наукову роботу: мають наукові публікації у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях, приймають активну участь у наукових конференціях. Другий рік поспіль кафедра виступає співорганізатором проведення Всеукраїнської науково-практичній конференції молодих науковців спільно з кафедрою соціальної роботи, кафедрою фінансів, управління персоналом та економіка праці ЧДТУ, кафедрою соціальної педагогіки ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, Україно-російським інститутом (філія) в м. Чернігові Московського державного відкритого університету.

Важливою складовою є навчально-методична робота, оскільки вона є запорукою успішної підготовки висококваліфікованих фахівців. Результатом цієї роботи є створені навчально-методичні комплекси з дисциплін, організована самостійна та індивідуальна робота, а також залучення студентів до наукової роботи.

Результативною є виховна робота кафедри. Канд. пед. наук Карпова І.Г. багато років керує творчою студією “Гаудеамус”, слід зазначити, що саме ця діяльність, спонукали Ірину Гораціївну до написання дисертації “Соціально-педагогічні умови розвитку творчої обдарованості студентської молоді у поза навчальній діяльності вищого навчального закладу”. Викладачами кафедри проводяться тематичні заходи, зокрема, тиждень кафедри гуманітарних дисциплін, конкурс творчих робіт “Золота осінь України”, конкурс постерів на тему: “Етнокультурні особливості регіонів України” тощо.

Нові тенденції у науковій роботі з’явилися з приходом на кафедру доктора філософських наук, професора, Заслуженого працівника освіти України Личковаха В.А., який проводить творчі наукові дослідження національно-культурологічних аспектів.

В.А. Личковах є науковим керівником аспірантів, зокрема К.В. Сичова навчається в аспірантурі за спеціальністю етика і естетика.

На сьогоднійшій день на кафедрі гуманітарних дисциплін працюють к.філос. н., доцент Андрійчук Т.В., к.пед. н. Карпова І.Г., доктор філос. н., професор Личковах В.А., ст. викладач Євдокименко Р.І., ст. викладач Мамоненкова М.В., ст. викладач Бабакова В.М., ст. викладач Демченко Г.І., очолює кафедру к.філос. н., доцент Ємець Н.А.

Кафедра гуманітарних дисциплін є структурним підрозділом факультету соціальної роботи.