Новини/оголошення

Всеукраїнська науково-практична конференція

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет соціальної роботи
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ
Лабораторія соціальної психології
ДЕПАРТАМЕНТ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОДА
проводять
ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ
(з міжнародною участю)
«СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА СУЧАСНІСТЬ: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
23-24 травня 2013 року, м. Чернігів

 

Метою заходу є актуалізація та мобілізація наявних наукових, освітніх та інших соціальних ресурсів для вдосконалення системи соціальної роботи та соціальних послуг в суспільстві, обговорення пріоритетних напрямів сучасної соціальної роботи у світлі реалізації цілей сталого розвитку, налагодження та розвиток взаємодії соціальних партнерів з метою розвитку громад в Україні.

1. Гуманітарні виміри соціальної роботиі сталого розвитку

-     суспільство і сучасна соціальна парадигма;

-     духовно-моральний розвиток особистості в сучасних умовах;

-     історико-філософські та методологічні аспекти теорії соціальної роботи та концепції сталого розвитку;

-     політологічні аспекти концепції сталого розвитку і суспільно-політичні чинники соціальної роботи;

-     культурологічні виміри соціальної роботи та аксіосфера сталого розвитку;

-     психологічні аспекти взаємодії людини з навколишнім середовищем.

2. Чинники та умови формування професійної компетентності соціальних працівників

- зміст і складові професійної компетентності соціальних працівників;

- етико-деонтологічні засади формування компетентності соціальних працівників;

- соціально-психологічні та педагогічні умови формування професіоналізму в соціальній роботі;

- соціально-психологічні аспекти професійної діяльності фахівця соціальної сфери;

- психологічні та соціально-психологічні технології в діяльності фахівців, що працюють в системі «людина - людина»;

- роль волонтерської діяльності, аудиторної та позаурочної роботи в контексті становлення професійної компетентності майбутніх спеціалістів.

3. Соціальна робота для  сталого розвитку: теорія і практика

- розвиток екосистемного підходу в соціальній роботі;

- соціальний капітал, залученість та наснаження у світлі соціальної роботи та сталого розвитку;

- добробут людини, соціальний захист, соціальна безпека, соціальний розвиток, соціальна мобілізація – нові погляди і підходи;

- модернізація соціальної роботи в Україні: проблеми та напрямки дій;

- соціальна маргіналізація, соціальна інклюзія та людський розвиток;

розвиток сталих громад – світовий досвід та українські реалії;

- соціальна робота в громаді: проблеми та перспективи

- корпоративна соціальна відповідальність та соціальне підприємництво: на перетині соціального та економічного вимірів сталого розвитку.

4. Соціально-педагогічні та психологічні аспекти соціальної роботи в Україні

- актуальні проблеми соціальної роботи з дітьми та молоддю;

- сім'я в аспекті соціальної роботи;

- девіантна поведінка дітей та молоді: форми прояву, профілактика та методи впливу;

- актуальні проблеми соціальної роботи з людьми похилого віку та людьми з обмеженнями життєдіяльності;

методологічні засади соціально-психологічного втручання;

- актуальні проблеми психології соціальної роботи;

- особливості соціально-педагогічних форм та методів соціальної роботи.

5. Соціальні служби в Україні: проблеми реформування та перспективи розвитку

- особливості організації діяльності та напрямки реформування державних соціальних установ;

- інноваційні форми та методи роботи соціальних служб, соціальні інновації в системі соціального захисту населення;

- правове та соціально-психологічне забезпечення соціальних послуг;

 - соціальні інновації в системі соціального захисту населення;

- проблеми дієвості соціальної допомоги та соціальних послуг;

- соціальна інспекція: значення та проблеми функціонування;

- проблеми функціонування та перспективи розвитку стаціонарних та нестаціонарних закладів соціальної роботи;

- недержавні соціальні служби та їх роль у вирішенні соціальних проблем населення.

 

Місце проведення: Чернігівський державний технологічний університет, факультет соціальної роботи, корпус №8, вул. 50 років ВЛКСМ 1а, м. Чернігів.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форми участі у конференції: доповідь, виступ, публікація статті, майстер-клас, презентація.

Матеріали конференції будуть опубліковані у науковому збірнику «Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія» Чернігівського державного технологічного університету.

Вартість публікації однієї сторінки – 15 грн. Мінімальний обсяг статті – 5 сторінок.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Формат файлу - WORD (doc, rtf). Формат сторінки — А4. Поля – по 2,5 см, шрифт Times New Roman.

На початку статті вказується УДК – (кегель 12), курсив, вирівнювання по лівому краю без абзацу.

Автори – ініціали та прізвище кожного автора починати з нового рядка (кегель 14, розміщення по лівому краю, без абзацного відступу, напівжирний), науковий ступінь і посада (кегель 14, звичайний).

Назва організації – місце(я) роботи автора(-ів) (вирівнювання по лівому краю без абзацного відступу, кегель 12). Після назви організації через кому вказуються місто та країна розміщення організації.

Назва статті – подається прописними напівжирними літерами, вирівнювання по центру без абзацу (кегель 14).

Анотації – українською, російською, англійською мовами, кегель 12, курсив, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1 см, одинарний інтервал.

Ключові слова – українською, російською, англійською мовами, кегель 12, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1 см, одинарний інтервал.

Основний текст – текст статті з заголовками (вирівнювання по ширині, абзац – 1 см, кегель 14, інтервал 1,5).

Посилання на літературу вказуються у квадратних дужках [12]. Літературні джерела оформлюються відповідно до вимог ВАК України.

 

Оргкомітет залишає за собою право не друкувати матеріали, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за умов відсутності підтвердження оплати.

 

Для участі у конференції просимо надіслати електронною поштою ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 1 травня 2013 року заявку (форма додається), статті для публікації (вимоги додаються), а також відскановану квитанцію про поштовий переказ коштів оплати внеску та статті.

 

Організаційний комітет  приймає заявки на проведення майстер-класів, круглих столів, презентацій за тематикою конференції. Із пропозиціями просимо звертатися до 1 травня 2013 року за телефонами контактних осіб або за електронною адресою.

 

Заявка на участь у конференції

 

Прізвище __________________________________________________________________

Ім’я _______________________________________________________________________

По-батькові ________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання _______________________________________________

Організація (повна назва) ____________________________________________________

Посада ____________________________________________________________________

Поштова адреса (індекс) _____________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________________

Телефон (код) _______________________________________________________________

Мобільний __________________________________________________________________

Назва доповіді (тема статті)____________________________________________________

Напрям ____________________________________________________________________

Форма участі у конференції ___________________________________________________

Потреба в бронюванні готелю__________________________________________________

 

Організаційний внесок

Організаційний внесок (100 грн) та оплату за друк статті (з розрахунку 1 сторінка – 15 грн) просимо надсилати поштовим переказом на ім’я Левицької Надії Сергіївни, м. Чернігів, поштове відділення №28, до вимоги.

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок направляючої сторони.

Контактні особи:

0633450560 Левицька Надія Сергіївна

0667196790 Ревко Альона Миколаївна

Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Детальнішу інформацію можна отримати завантаживши файл конференції.